دسته: تحریریه سداد
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

روی خط اخبار

true
    امروز  یکشنبه - ۳۰ شهریور - ۱۳۹۹  
true

>> میرحسین مومنی‌زاده |  قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد نقش جایگاه روستاها در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر، نابرابری، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و امثالهم موجب توجه بیشتر به مباحث توسعه روستایی شده و پرواضح است که توسعه جوامع جز با مشارکت آحاد مردم امکان پذیر نبوده و پیشرفت و توسعه، مشارکت و همراهی آحاد مردم را می طلبد که جوامع روستایی نقش موثری را در این ...

>> میرحسین مومنی‌زاده |  قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد روند رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و عواملی از این دست، فرصتی است که بدون توجه به زیرساخت های لازم، می تواند تبدیل به تهدیدی ساختاری در کالبد جوامع شهری شود که هر چه زخم آن عمیق تر گردد، برطرف کردن آن به مراتب سخت تر است. در این میان نحوه برخورد و رویارویی ملل مختلف با تغییرات طبیعی ناشی از گذر زمان، در میزان کامیابی آن ها در اداره امور ...

>> میرحسین مومنی‌زاده | قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد شرایط امروز بسیاری از جوامع شهری برنامه‌ریزان و طراحان شهری را متوجه وجود یک بحران قابل توجه اقتصادی کرده است و در چنین شرایطی آنچه ضرورت پیدا می کند، لزوم طراحی اقدامات شهری متنوع و کارا متناسب با وضع موجود است. توجه به مقیاس‌های کوچک در طراحی و برنامه‌ریزی شهری دیگر نه یک ژست، بلکه اقدامی ناگزیر است. فواره های نفت در خاورمیانه، ورود استعمار بیگانه به مناطق ...


false