نقش مشارکت شهروندی در توسعه پایدار شهری
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

روی خط اخبار

true
    امروز  پنج شنبه - ۲۷ خرداد - ۱۴۰۰  
true
true
نقش مشارکت شهروندی در توسعه پایدار شهری

>> میرحسین مومنی‌زاده | قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد

تحقق توسعه پایدار شهری با محوریت استفاده منطقی و بهینه از منابع و‌ هدایت سرمایه گذاری ها و جهت گیری های تکنولوژیک در راستای تامین سازگارانه مطالبات حال و آینده بشری امری ضروری است که دقت نظری ویژه می طلبد.

جامعه مدنی مبتنی بر مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و‌ برابر، آن ها را قهرمانان اصلی جامعه مدنی می نمایاند و در شرایط امروز جامعه که شاهد روند رو به رشد شهرنشینی در کشور هستیم، ضرورت بازتعریف تعاملات کنش گران با یکدیگر و با نهاد های شهری در جامعه شهری متناسب با مقتضیات زمان و ضمانت اجرایی آن ها به شدت احساس می شود. شایان ذکر است که تقویت کیفیت زندگی شهری از اهداف توسعه پایدار می باشد‌ که این مهم با بسترسازی فرهنگی و آموزشی و آگاه سازی مردم حاصل می گردد.

شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که توامان پیوندی عمیق دارند و بدیهی است جامعه ای مدرن محسوب می گردد که بتواند شاکله ای مدنی داشته باشد؛ چراکه اساسی ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکت های مدنی در جامعه شهری است.

امروزه در شرایطی هستیم که مدیریت شهری پایدار باید نقش هماهنگی، یکپارچه سازی و ایجاد پیوند مابین بخش دولتی و خصوصی را به بهترین شکل ممکن ایفا کند و رویکرد مدیریت مطلوب شهری دارای شرایط و ویژگی هایی است که دستیابی به شهر پایدار منوط به اجرای موارد فوق الذکر است. در واقع توسعه پایدار فرآیندی است که در جریان تحقق آن، علی رغم اینکه کیفیت زندگی شهروندی ارتقاء می یابد، به هیچ وجه سرمایه های آتی جهت تامین نیازهای آنی هدر نمی رود.

آنچه امروز در سیستم مدیریت شهری نیاز بدان به شدت احساس می شود، مشارکت واقعی شهروندان در اداره امور شهر است و زمانی می توانیم از آن ها انتظار داشته باشیم نسبت به سرنوشت و وضعیت شهر مسئولیت پذیر باشند که زمینه مشارکتشان در تصمیم گیری های مختلف را فراهم کرده باشیم.

مفهوم مشارکت در ارتباط تنگاتنگ با مفهوم شهروندی است و‌ در آن حقوق، وظایف، نقش و مسئولیت شهروندان مشخص و نهادینه شده است و در این میان توانمندسازی شهروندان از طریق جلب مشارکت آنان در مدیریت شهری جهت پیشگیری از عدم انطباق برنامه ها و عملکرد مدیریت شهری با نیازها، اولویت ها و مطالبات کلی شهروندان امری ضروری تلقی می گردد.

مشارکت واقعی مردم در اداره امور شهری باید از طریق سازوکارهای مناسب، بصورت معنادار وجود داشته باشد که متاسفانه در شرایط حاضر تا رسیدن به وضعیت مطلوب جهت تحقق مشارکتی پویا و دوسویه بین مدیریت شهری و مردم، فاصله زیادی داریم و مشارکت معنادار شهروندان به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته از وظایف، تکالیف و تعهدات اجتماعی و فرهنگی در حوزه مدیریت شهری همچنان با تهدیدها، آسیب ها و ضعف هایی روبه روست که تبدیل آن ها به فرصت ها، قوت ها و توانمندی ها تلاشی جدی می طلبد.

در واقع نظریه توسعه پایدار شهری مستلزم تغییر زیرساخت های سیاسی، اجتماعی، کالبدی و اقتصادی است و شهروند گرایی جهت پیشگیری از قانون گریزی اهمیت بسزایی دارد و ضرورت دارد از طریق فعال سازی انجمن های محلی و غیر دولتی بتوان الگوی ارتباطات غیر رسمی را فراهم آورد تا از این طریق نظارت های غیر رسمی جایگزین نظارت های رسمی گردد و به نوعی پیامدهای منفی قانون گریزی بیشتر از پیامدهای مثبت آن جلوه نماید.

 

true
true
false
true

false