"مدیریت" حلقه مفقوده "مدیریت"
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

روی خط اخبار

true
    امروز  شنبه - ۱۱ تیر - ۱۴۰۱  
true
true
“مدیریت” حلقه مفقوده “مدیریت”

>> میرحسین مومنی‌زاده |  قائم مقام مدیرمسئول هفته نامه سداد

انیشتین می‌گفت: ” آنچه در مغزتان می‌گذرد، جهانتان را می‌آفریند.”

امروزه در شرایطی قرار داریم که هرچند قاطبه صاحبان فکر و اندیشه، بلااستثناء اذعان به لزوم بهره گیری از مدیران متخصص، صاحب فکر و خلاق در عرصه های مدیریتی کشور دارند، آنچه در عمل دیده می شود، ضعفی محسوس و ملموس در تحقق این تفکر است. این که چه عواملی منجر به این اتفاق نامیمون می گردد، لایه ای پنهان محسوب می گردد؛ لایه ای که گرچه بعضا، افراد در ذات خود، بدان آگاه اند، اما تامین برخی منافع جریانی یا شخصی، آن را توجیه می کند.

بدیهی ست ارزشیابی مدیران پیش نیازهایی دارد که عدم توجه به این پیش نیازها علاوه بر وارد آوردن آسیب به سیستم، موجب زوال انگیزه در بین اعضاء سیستم می گردد و به طبع، برونداد آن، وارد آوردن خساراتی جبران ناپذیر به جامعه خواهد بود. در این میان آنچه می توان شاه کلید حل این معضل به شمار آورد، توجه ویژه به خصوصیات مدیران برگزیده است؛ پرواضح است که عملکرد انسان بازتاب خصوصیات، روحیات و طرز تلقی او از جامعه است. از این رو می توان چنین برداشت کرد که در واقع زندگی مادی، میدان بزرگ آزمایش است و میزان شایستگی افراد در نوع تشخیص و تلقی آن ها تاثیر مستقیم دارد.

در عصر حاضر که عصر پیشتازی و توسعه است، انتظار می رود مدیران بجای بروز رفتار هیجانی، توان خود کنترلی خود را افزایش داده و تسلط بیشتری بر عواطف و احساسات خود داشته باشند و به دور از پرداختن به حواشی، ضمن بهره گیری صحیح از نیروی انسانی متناسب با ظرفیت و عملکرد آن ها، بر روی اهداف سیستم تحت کنترل خود تمرکز کنند.

مدیران از نظر توان تسلط بر خود متفاوت هستند. بعضی از آن ها می توانند بر خود تسلط داشته و رفتار خود را کنترل کنند. برخی دیگر، زود به هیجان می آیند و ممکن است در یک شرایط خاص نتوانند عواطف و احساسات خود را کنترل کنند.

پژوهش ها نشان می دهد، مدیرانی که توان خود کنترلی (self – control) بیشتری دارند، در مقایسه با افرادی که کنترل کمتری دارند، در مدیریت خود موفق تر هستند.

خود کنترلی حاصل تفکر و تعمق فرد می باشد که بر اساس عقاید و ارزش های خود می تواند رفتار خود را از درون کنترل کند. در حقیقت، عامل خود کنترلی وجدان، اعتقادات و شناخت درست فرد می باشد که او را موظف می کند که بدون توجه به یک نیروی خارجی، از درون رفتار خود را در راستای عوامل فوق تنظیم کند. نام دیگر خود کنترلی، مدیریت برخود با خود مدیریتی (self – management) است. در این حالت، مدیر بر تمام رفتارها و حرکات خود تسلط دارد و می داند در چه زمانی چه رفتاری را از خود بروز دهد و یا در صورت لزوم نسبت  به یک چیز بی عمل باقی بماند. در حقیقت، واکنش نسبت به محرک ها، فرآیندهای شناختی و پیامدهای پاسخ های مختلف در اختیار اوست.

این موضوع کاربردهای زیادی در مدیریت آموزشی دارد و می تواند یکی از عوامل مهم برقراری روابط انسانی به حساب آید. مدیر آموزشگاه یا مؤسسه آموزشی و همچنین معلمین نیاز به سعه صدر دارند.

 

برگرفته از یادداشت منتشر شده در ۲۵ آبان۱۳۹۹ نشریه سداد شماره ۴۹۱

true
true
false
true

false