صومعه سرا قطب توليد پيله ابريشم گيلان
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

روی خط اخبار

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۴ مهر - ۱۳۹۸  
true
true
صومعه سرا قطب تولید پیله ابریشم گیلان

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی گیل سداد؛ حـشره کـرم ابریشـم تنهـا در دوره لاروی خـود کـه دارای چهـار مرحلـه جلدانـدازی و پنـج سـن لاروی اسـت، میتوانـد از بـرگ تـوت تغذیـه کنـد. حرفــه نوغانــداری در ایــران تنهــا بــه فعالیــت پــرورش کــرم ابریشــم تــوت اطــلاق می شـود کـه کشـاورز نوغانـدار طـی مـدت حـدوداً دو مـاه از زمـان تحویـل تخـم نوغـان؛ نسـبت بـه نگـهداری تخـم نوغـان، تفریـخ یـا خـروج لاروهـا از تخـم و تغذیـه آنهـا بـا بـرگ تـوت، برداشـت و در نهایـت عرضـه محصـول پیلـه بـه بـازار اقـدام میکنـد.

بـا توجـه بـه محـدود بـودن زمـان حیـات حـشره کـرم ابریشـم در یـک نسـل و لـزوم ایجـاد محیطـی بـا شرایـط تغذیه ای، دمایـی، رطوبتـی، نـوری، تهویه ای مناسـب و عـاری از عوامـل بیـماری زا جهـت حصـول نتیجـه مطلـوب از سـوی نوغانـدار؛ تسـلط، مدیریـت، دانـش و آگاهـی نوغانـدار در موفقیـت او نقـش اساسـی ایفـا می کننـد.

تاریخچه نوغانداری

پیشینه نوغانداری و پرورش کرم‌ ابریشم که به‌ عنوان فعالیت نوغانداری نام گرفته، با پیشینه ۴۵۰۰ ساله در جهان، از دیر باز در کشور ما رواج داشته است. به‌ طوری‌که این مرز و بوم همواره از تأثیر این صنعت بر تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … بهره جسته است. نوغانداری در ایران تاریخ پر فراز و نشیبی را پیموده است که دوره فراز آن در عهد صفویه و فرود آن در عهد قاجاریه مشهود بوده است. در واقع به‌ لحاظ اقتصادی و فرهنگی، کرم‌ ابریشم رنسانس هنر و صنعت آسیا را پایه‌گذاری کرد. در ایران نیز کرم‌ ابریشم از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که جمشید (پادشاه هخامنشی) رواج و توسعه پرورش کرم‌ ابریشم در ایران را بخشی از اقدامات مهم خویش می‌شمرد یا اینکه در قرون اخیر بخش عظیمی از نوشته‌های غربی‌ها در مورد ایران طی سده نوزدهم به ابریشم (ابریشم گیلان) اختصاص یافته است.  برخی از مورخین معتقدند ایران منشاء تولید ابریشم زرد بوده است. اوج تولید ابریشم در ایران به ۴۰۰ سال قبل و عهد صفویه باز می‌گردد که در آن زمان تولید ابریشم خام کشور به ۳۰۰۰ تن در سال می‌رسید. اما با بروز بیماری پبرین این میزان تولید کاهش یافت که این اُفت تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به همان صورت باقی ماند. لیکن با عنایت به اهمیت نوغانداری و صنعت ابریشم پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دولت با تأسیس شرکت سهامی پرورش کرم‌ ابریشم ایران در سال ۱۳۵۸ به حمایت از توسعه این صنعت و حرفه بافت فرش به‌ عنوان راهکاری برای توسعه سطح زندگی و وضعیت اقتصادی-اجتماعی مردم و به‌ ویژه روستائیان همت گمارد.

تولیدات جهانی و جایگاه ایران

بیش از ۹۰ درصد تولیدات پیله و ابریشم جهان در آسیا متمرکز شده و ایران حائز رتبه هشتم تولید جهانی نخ ابریشم می باشد. تنزل مقام ایران متعاقب بیش از یک دهه رکود تولیدات ابریشمی در گذشته بوده است. یادآوری می‌نماید که مقدار تولید تخم نوغان در دهه هفتاد از حدود دویست هزار جعبه به کمتر از سی هزار جعبه در سال‌های اخیر رسید. کاهش میزان تولید متاثر از عوامل مختلفی است که به ترتیب با منحصر شدن مصرف محصول نهایی به صنعت فرش کشور و ناشی از کاهش سهم ایران در صادرات فرش (به دلیل تحریم ها و …)، تغییرات در وضعیت بازار جهانی پیله و ابریشم و رشد سریع سایر کشورهای حاشیه خزر و موضوع رقابت، کاهش علاقه‌مندی نوغانداران و سایر مسائل اقتصادی متاثر از شرایط بازار تسریع یافت.

صومعه سرا قطب تولید پیله ابریشم در گیلان است

گیلان یکی از استان‌های مطرح کشور در تولید و پرورش پیله تر کرم ابریشم محسوب می‌شود که قطب تولید آن در انحصار صومعه‌سرا از شهرهای غربی این استان قرار دارد.
میزان تولید آن در گیلان حدود ۸۰۰ تن می باشد که از این نظر رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داده است.

از هرپیله کرم ابریشم ۱۲۰۰ متر نخ بدست می‏ آید

پس از پایان دوره پرورش، پیله ‏ها را برحسب رنگ، سالم بودن و درشتی از یکدیگر جدا و طبقه ‏بندی می‏کنند. پیله حاصل را که «کژ» یا «کج» نام دارد، ابتدا کشته و سپس با فرو بردن در آب جوش، تارهای ابریشم را از آن جدا کرده و کلاف می‏کنند.

 در حال حاضر نوغانداران، محصول ابریشم را عمدتاً به صورت پیله، به فروش می‏رسانند. استان گیلان با وجود این که مهمترین تولیدکننده ابریشم در ایران است؛ اما کمترین فعالیت تبدیلی آن را دارد. محصول عمده ابریشم تولید شده در استان، به کارخانه ‏های بافندگی در استان‏های خراسان، یزد و اصفهان فرستاده می‏شود؛ از این رو صنایع وابسته به ابریشم در گیلان، تنها به تبدیل پیله به نخ ابریشم محدود می‏شود.

شورای عالی اقتصاد امسال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر ابریشم را با ۲۱ درصد افزایش، ۲۱ هزار و ۹۰۶ تومان تعیین کرده است.

 

منبع؛ زیست شناسی ایران جلد ٣٣

true
true
false
true

false