گفتنی است تیم بانوان هیئت هاکی گیلان با مربیگری سرکار خانم حسنی که سابقه بازی های ملی نیز در کارنامه ایشان دیده می شود در این مسبقات حضور پیدا کرده بود.