. حسنیه السادات مومنی زاده - بررسی اهمیت پیاده راه و نقش آن در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری
×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

روی خط اخبار

true
    امروز  دوشنبه - ۳ تیر - ۱۳۹۸  
it is true
false
true

>> حسنیه السادات مومنی‌زاده | کارشناس ارشد مهندسی معماری

طراحان نیز در شرایط رقابت جهانی برای کسب سهم بیشتر از سرمایه ها، استعدادها و توجه جامعه بین المللی، سرزندگی را به عنوان ابزار مؤثر جهت ارتقاء تـوان رقابتی فضاها تلقی می-نمایند.

رابرت کوان در دیکشنری شهرسازی «سرزندگی» را سازگار نمودن محیط، با فراهم نمودن کیفیتی خوب و مناسب برای زندگی تعریف کرده است. در واقع فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده و لحظاتی را در فضا سپری نمایند؛ به‌عبارت‌دیگر یعنی فضا باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بیایند و بمانند.

سرزندگی به فضا و فعالیت شهری نسبت داده می شود که به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و پیشرفت شخصی شهروندان کمک می کند و فضای شهری مطلوبی را تصویر می کند که غنای روحانی و فرهنگی را ایجاد کرده و بازمی تاباند و این بدان معناست که فضای شهری سرزنده باید جذاب، کارآمد و امن برای کودکان، زنان و کهنسالان باشد. درنتیجه سرزندگی فضای شهری به‌عنوان یکی از معیارهای مهم سلامت آن در نظر گرفته شده است.

با بررسی دیدگاه های مختلف می توان سرزندگی اجتماعی را شرایط خوب برای قدم زدن و زندگی کردن همراه با امکاناتی برای درنگ، توقف و کسب تجربه دانست. خاطره‌انگیزی در محیط و فراهم کردن شرایط به گونه ای که حواس پنج‌گانه انسان را برانگیزد، نفوذپذیری و دسترسی راحت از طریق ایجاد زیرساخت هایی برای حرکت پیاده و مناسب بودن شرایط دسترسی برای استفاده‌کنندگان، جاذبه و تنوع از طریق فعالیت‌های هنری و سرگرمی و حضور افراد در ساعات مختلف شبانه‌روز، امنیت اجتماعی و کالبدی که کلید ایجاد فضاهای عمومی شهری سرزنده و جذاب و همچنین از مولفه های مشترک با پیاده راه ها می باشند.

می توان این گونه نتیجه گرفت که میزان قابلیت پیاده مداری در این فضاها ارتباط مستقیم با سرزندگی شهری دارد و پیاده راه در حوزه شهری یک کیفیت مهم و درواقع یک شاخص موفقیت برای فضای شهری است، چراکه این ویژگی های مردم وارانه و پیاده مدارانه جرم و جنایت را کاهش می دهد، منافع تجاری بادوام تر ایجاد می کند، افزایش لذت حاصل از حضور در فضای عمومی را باعث می شود و هم چنین تعاملات اجتماعی را تشویق می کند.

به گفته بیو کانن آزادی حرکت عابران پیاده در شهرها و فضاهای شهری نشانه خوبی از تمدن آن شهر است.

true
false
false
true

false